Iktatószám: IV. 136-8/2015.

M E G H Í V Ó

 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2015. augusztus 20-án (csütörtökön) 10 óra 30 perckor tartandó ünnepi ülésére.

Az ülés helye: Babits Mihály Kulturális Központ Rendezvényterme

1. napirendi pont
„János Klézli Preis für das Ungarndeutschtum in Szekszárd” díj átadása
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen feltétlenül szíveskedjék megjelenni!

Szekszárd, 2015. augusztus 12.

Tisztelettel: 

Dr. Józan-Jilling Mihály s.k. 
e l n ö k