Iktatószám: IV. 136-3/2015.

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. március 24-én (kedden) 15 órakor
tartandó rendes ülésére

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

1. napirendi pont:
Az elmúlt időszak eseményei
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont:
A 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjai 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

3. napirendi pont:
Beszámoló a tauberbischofsheimi Euroschule növendékeinek szakmai gyakorlatáról
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné intézményvezető

4. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Házirendjének módosítása
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné intézményvezető

5. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat honlapjának bemutatása
(prezentáció)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Farkas Pálné elnökhelyettes
Meghívott: Mikola Péter ügyvezető

6. napirendi pont:
Egyebek

 

Szekszárd, 2015. március 18.

 

Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke