Iktatószám: IV. 136-2/2015.
 

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 24-én (kedden) 15 órakor
tartandó rendes ülésére


Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

 

1. napirendi pont:
Az elmúlt időszak eseményei
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Tamás Lázárné költségvetési ügyintéző
Papné Dévai Éva, a Wunderland Óvoda gazdasági vezetője

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének véleményezése
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Tamás Lázárné költségvetési ügyintéző

4. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Tamás Lázárné költségvetési ügyintéző
Papné Dévai Éva, a Wunderland Óvoda gazdasági vezetője

5. napirendi pont:
Javaslat az óvodák 2015/2016. nevelési évi beíratási felhívására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

6. napirendi pont:
Javaslat postafiók létesítésére
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

7. napirendi pont:
Beszámoló a TOB/32/26-1/2015 számon indított törvényességi ellenőrzés eredményéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

8. napirendi pont:
A szekszárdi általános iskolák tervezett felvételi körzeteinek véleményezése, egyetértési jog gyakorlása 
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

9. napirendi pont:
Egyebek

 

Szekszárd, 2015. február 18.

 

Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke