Ikt.sz.: IV. 191-9/2013.

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2013. december 3-án (kedden) 16 órakor
tartandó ülésére

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

1. napirendi pont:
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont:
Beszámoló a német nemzetiségi nevelés és oktatás helyzetéről városunkban
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívottak: 
Pappné Kutas Annamária a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola igazgatója,
Farkas Pálné a Szekszsárdi Dienes Valéria Általános Iskola igazgatója,
Parrag Katalin a Szekszárdi Baka István Általános Iskola igazgatója,
Matókné Misóczki Mária a Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet igazgatója,
Szabóné Varjas Ildikó a Szent József Katolikus Általános Iskola igazgatója,
Sebestyén Györgyi az 1. Számú Óvoda vezetője

3. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi munkaterve
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

4. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2014. évi munkatervéhez
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

5. napirendi pont:
Tájékoztatás szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció felülvizsgálatáról a KEOP-5.1.0-2008-0057 azonosítószámú, „Wunderland Óvoda Energetikai Korszerűsítése” című projekt ügyében
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

6. napirendi pont:
Javaslat a Wunderland Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

7. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Nap előkészítése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

8. napirendi pont:
Egyebek


ZÁRT ÜLÉS

9. napirendi pont:
„Schüler des Jahres” 2013. évi kitüntetés adományozása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Töttős Gábor képviselő


Szekszárd, 2013. november 28.

Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke