Ikt.szám: IV. 191-5/20123.

M E G H Í V Ó

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2013. augusztus 20-án (kedden)
10 óra 30 perckor
tartandó ünnepi ülésére.

Az ülés helye: Művészetek Háza (Szekszárd, Szent István tér 28.)

1. napirendi pont
„János Klézli Preis für das Ungarndeutschtum in Szekszárd” díj átadása
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

A napirend fontosságára való tekintettel, kérem az ülésen feltétlenül szíveskedjék megjelenni!


Szekszárd, 2013. augusztus 9.


Tisztelettel:Dr. Józan-Jilling Mihály s.k. 
e l n ö k