Ikt.sz.: IV. 19-1/2013.

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2013. június 25-én (kedden) 15 órakor
tartandó ülésére

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

1. napirendi pont:
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont:
A Baka István Általános Iskola és a Babits Mihály Általános Iskola intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Fetzer Györgyi igazgató
Pappné Kutas Annamária igazgató

3. napirendi pont:
A Szent József Katolikus Általános Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Szabóné Varjas Ildikó igazgató

4. napirendi pont:
A Dienes Valéria Általános Iskola névváltozásával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása
(írásbeli előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

5. napirendi pont:
A Garay János Általános Iskola és AMI névváltozásával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása
(írásbeli előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

6. napirendi pont:
Javaslat a kulturális pályázatok elbírálására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

7. napirendi pont:
Szekszárdi német nemzetiségi napközis gyermektábor szervezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

8. napirendi pont:
A 2013/2014. tanévben indítandó óvodai  csoportok véleményezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

9. napirendi pont:
Beszámoló a Wunderland Óvoda 2013/2014. nevelési évének óvodai beíratásáról, valamint döntés a Wunderland Óvoda csoportlétszámáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető


ZÁRT ÜLÉS:

10. napirendi pont:
Az Év Pedagógusa díj 2013 – Pädagoge des Jahres 2013
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

11. napirendi pont:
Klézli János díj a Szekszárdi Németségért
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

12. napirendi pont:
Javaslat a Wunderland Óvoda intézményvezetője bérének megemelésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

 


Szekszárd, 2013. június 20.

Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke