Ikt.sz.: IV. 130-11/2012.

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2012. december 4-én (kedden) 16 órakor
tartandó ülésére

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

1. napirendi pont:
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetési koncepciójának véleményezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

3. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnökű
Meghívott: Tamás Lázárné költségvetési ügyintéző

4. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Pappné Dévai Éva gazdasági vezető

5. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda alapdokumentumainak módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető

6. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi munkaterve
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

7. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2013. évi munkatervéhez
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

8. napirendi pont:
Egyebek


ZÁRT ÜLÉS:

9. napirendi pont:
Döntés a „Schüler des Jahres – 2012” kitüntetés adományozásáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Töttős Gábor képviselő


Szekszárd, 2012. november 29.

Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke