Ikt.sz.: IV. 130-9/2012.

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2012. október 29-én (hétfőn) 16 órakor
tartandó ülésére

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

1. napirendi pont:
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont:
Együttműködési megállapodás a Sombereki Német Önkormányzattal
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

3. napirendi pont:
Tájékoztatás a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló emberi erőforrások miniszteri rendelet tervezetről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívottak: Sebestyén Györgyi az 1. Számú Óvoda intézményvezetője
Pappné Kutas Annamária a Babits Mihály Általános Iskola igazgatója
Farkas Pálné a Dienes Valéria Általános Iskola igazgatója
Fetzer Györgyi a Baka István Általános Iskola igazgatója

4. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda 2012/2013. nevelési évének munkaterve
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető

5. napirendi pont:
Beszámoló a Wunderland Óvoda 2012. évi nevelési statisztikai jelentéséről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető

6. napirendi pont:
Felelős kijelölése a közbeszerzési hatóság elektronikus felületén teljesítendő adatszolgáltatáshoz
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

7. napirendi pont:
A Német Nemzetiségi Nap megrendezésének előkészületei
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

8. napirendi pont:
Egyebek


ZÁRT ÜLÉS:

9. napirendi pont:
Pénzforgalmi szolgáltatóktól beérkezett árajánlatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök


A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat az ülést követően, 17 órától tartja a 2012. évi közmeghallgatását.


Szekszárd, 2012. október 24.

Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke