Ikt.szám: IV. 130-7/2012.


M E G H Í V Ó

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

2012. augusztus 20-án (hétfőn)

10 óra 30 perckor

tartandó ünnepi ülésére

Az ülés helye: Garay János Gimnázium díszterme (Szekszárd, Szent István tér 7-9.)

1. napirendi pont
„János Klézli Preis für das Ungarndeutschtum in Szekszárd” díj átadása
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

A napirend fontosságára való tekintettel, kérem az ülésen feltétlenül szíveskedjék megjelenni!


Szekszárd, 2012. augusztus 15.


Tisztelettel:


Dr. Józan-Jilling Mihály s.k. 
e l n ö k