Ikt.sz.: IV. 130-6/2012.

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2012. július 3-án (kedden) 16 órakor
tartandó ülésére

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

1. napirendi pont:
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont:
A Kulturális Pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

3. napirendi pont:
A „Javaslat közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira” című közgyűlési előterjesztés véleményezése
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

4. napirendi pont:
A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

5. napirendi pont:
Beszámoló a Wunderland Óvoda nyertes pályázatairól
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetője

6. napirendi pont:
Javaslat pályázat benyújtására a TÁMOP-3.1.11-12/2 azonosítószámú Óvodafejlesztés című uniós kiírásra
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetője

7. napirendi pont:
Javaslat a Wunderland Óvoda Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással megkötött feladat-ellátási megállapodásának megszüntetésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

8. napirendi pont:
Egyebek


Szekszárd, 2012. június 28.

Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke