Ikt. sz.: IV. 167-6/2010.

MEGHÍVÓ

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 30/D. § (1) bekezdése alapján a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat alakuló ülését

2010. október 14-én (csütörtök) 16 óra 30 percre
összehívom.

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

NAPIREND

1. napirendi pont
A választás végeleges eredményének ismertetése és a megbízólevelek átadása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke

2. napirendi pont:
Eskütétel
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke

3. napirendi pont:
Ügyrendi javaslat a szavazás módjára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4. napirendi pont:
Javaslat a jegyzőkönyv hitelesítő személyének megválasztására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: korelnök

5. napirendi pont:
Javaslat az elnök és az elnökhelyettes személyének megválasztására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: korelnök

5. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző


Szekszárd, 2010. október 7.


Tisztelettel:

Dr. Molnár Péter
Helyi Választási Bizottság Elnöke