Ikt. sz.: IV. 167-7/2010.

MEGHÍVÓ

a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
2010. október 14-én (csütörtök) 17 órakor
tartandó ülésére

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

1. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervének jóváhagyása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Elnök
Előadó: Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetője

2. napirendi pont:
A Babits Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programjának véleményezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Elnök
Meghívott: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Pappné Kutas Annamária Babits Mihály Általános Iskola igazgatója

3. napirendi pont:
Az 1. Számú Óvoda Kindergarten Nevelési Programjának véleményezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Elnök
Meghívott: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Sebestyén Györgyi óvodavezető

4. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda csatorna felújítási projektje
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Elnök

5. napirendi pont:
Javaslat a Teljesítménymotivációs pályázaton elnyert összeg felosztására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Elnök
Előadó: Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetője

6. napirendi pont:
Egyebek

Szekszárd, 2010. október 7.

E l n ö k sk.