SZEKSZÁRDI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Deutsche Minderheitenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71
________________________________________

M E G H Í V Ó

a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
2010. augusztus 20-án (pénteken)
10 óra 30 perckor
tartandó ünnepi ülésére.

Az ülés helye: Művészetek Háza (Szekszárd, Szent István tér 28.)

1. napirendi pont
„János Klézli Preis für das Ungarndeutschtum in Szekszárd”díj átadása
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont
Egyebek

A napirend fontosságára való tekintettel, kérem az ülésen feltétlenül szíveskedjék megjelenni!

Szekszárd, 2010. augusztus 16.

Tisztelettel:


Dr. Józan-Jilling Mihály s.k. 
e l n ö k