Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
Deutsche Minderheitenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71

Ikt. sz.: IV. 167-4/2010.

MEGHÍVÓ

a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
2010. június 22-én (szerdán) 15 órakor
tartandó ülésére

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

1. napirendi pont
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont:
A 2009/2010. nevelési év értékelésének szempontjai
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

3. napirendi pont:
Az 1. Számú Óvoda alapító okirat módosításának véleményezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

4. napirendi pont:
A Baka István Általános iskola alapító okirat módosításának véleményezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

5. napirendi pont:
„Javaslat a közoktatási intézmények 2010/2011. tanévi osztályaira, csoportjaira” közgyűlési előterjesztés véleményezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

6. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda nevelési programjának és minőségirányítási programjának jóváhagyása
(írásbeli előterjesztés) (minőségirányítási program)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetője

7. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda 2009. évi KEOP pályázatának pénzügyi elszámolása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Papné Dévai Éva a Wunderland Óvoda gazdasági vezetője
Köpenczei István projektmenedzser

8. napirendi pont:
Egy újabb KEOP pályázat lehetőségének áttekintése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Papné Dévai Éva a Wunderland Óvoda gazdasági vezetője
Köpenczei István projektmenedzser

9. napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

10. napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

11. napirendi pont
Egyebek


Szekszárd, 2010. június 17.


Tisztelettel:

Dr. Józan-Jilling Mihály 
E l n ö k sk.