Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
Deutsche Minderheitenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71

Ikt. sz.: IV. 167-3/2010.

MEGHÍVÓ

a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
2010. május 19-én (szerdán) 17 órakor
tartandó ülésére

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

1. napirendi pont
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének zárszámadása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Pál József igazgatóság vezető

3. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Pál József igazgatóságvezető
Papné Dévai Éva a Wunderland Óvoda gazdasági vezetője

4. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda csoportlétszámának bővítése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető

5. napirendi pont
Az 1. Számú Óvoda alapító okirat módosításának véleményezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

6. napirendi pont
Egyebek


ZÁRT ÜLÉS

7. napirendi pont:
A Garay János Általános Iskola igazgatói pályázatának véleményezése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
pályázó

8. napirendi pont:
„Pedagoge des Jahres-2009” kitüntetés elbírálása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

9. napirendi pont:
„Für das Ungarndeutschtum in Szekszárd”- Klézli János díj elbírálása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök


Szekszárd, 2010. május 14.

 

Tisztelettel:

Dr. Józan-Jilling Mihály 
E l n ö k  sk.