Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
Deutsche Minderheitenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71

Ikt. sz.: IV. 167-2/2010.

MEGHÍVÓ

a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
2010. április 20-án (kedden) 15 órakor
tartandó ülésére

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

1. napirendi pont
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont:
A Babits Mihály Általános Iskola házirendjének véleményezése
(írásbeli előterjesztés, a házirend a Közoktatási, Művelődési és Sport Osztályon megtekinthető)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

3. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Pál József igazgatóság vezető

4. napirendi pont:
Javaslat a Wunderland Óvoda előkertjének és nyugati oldalának parkosítási munkálataira
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Papné Dévai Éva gazdasági vezető

5. napirendi pont:
Javaslat a Wunderland Óvoda felújításának tervezett utómunkálataira
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Papné Dévai Éva gazdasági vezető

6. napirendi pont
Tájékoztató a tauberbischofsheimi végzős óvónői növendékek szakmai gyakorlatáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető

7. napirendi pont
Tájékoztató a 2010/2011. évi óvodai beíratás tapasztalatairól
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető

8. napirendi pont:
Beszámoló a „Betelepítési konferencia” előkészületeiről és helyzetéről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Dr. Fusz György PTE-IGYFK igazgatója
Dr. Gaál Zsuzsanna SZMJV képviselője

9. napirendi pont:
Egyebek


Szekszárd, 2010. április 15.

 

Tisztelettel:

Dr. Józan-Jilling Mihály 
E l n ö k sk.