Ikt. sz.: IV. 123-11/2009.

MEGHÍVÓ

a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. december 1-jén (kedden) 15 órakor
tartandó ülésére

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

1. napirendi pont
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont
Beszámoló a német kisebbségi oktatás és nevelés helyzetéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívottak: érintett intézmények vezetői

3. napirendi pont:
A Babits Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

4. napirendi pont:
Az I. Számú Óvoda alapdokumentumainak véleményezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

5. napirendi pont:
A Garay János Általános Iskola magasabb vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás véleményezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

6. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Pál József igazgatóság vezető

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város 2010-2012. évi költségvetési koncepciójának véleményezése
(írásbeli előterjesztés, az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Pál József igazgatóság vezető

8. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tervezésével és elszámolásával kapcsolatos új szakfeladat szám meghatározása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Kubik Andrea bizottsági referens

9. napirendi pont:
Javaslat a Wunderland Óvoda 2008-2009. évi nevelési évéről szóló szakmai beszámoló elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetője

10. napirendi pont:
Egyebek


Szekszárd, 2009. november 26.


A testület 17 órától közmeghallgatást tart.


Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
E l n ö k