Ikt. sz.: IV. 123-9/2009.

MEGHÍVÓ

a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. október 27-én (kedden) 15 órakor
tartandó ülésére

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

1. napirendi pont
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont
Tájékoztató a Wunderland Óvoda Kindergarten 2009. évi statisztikai jelentéséről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előterjesztést készítette: Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetője

3. napirendi pont:
Tájékoztató a Teljesítmény motivációs pályázaton nyert támogatásról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előterjesztést készítette: Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetője

4. napirendi pont:
Javaslat további jogviszony létesítésének jóváhagyására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előterjesztést készítette: Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetője

5. napirendi pont:
Tájékoztató a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előterjesztést készítette: Papné Dévai Éva a Wunderland Óvoda gazdasági vezetője
Meghívott: Pál József igazgatóság vezető

6. napirendi pont:
Tájékoztató a Wunderland Óvoda energetikai felújításának helyzetéről
(írásbeli előterjesztés, az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Köpenczei István projektmenedzser
Friedmann Tamás a PLAN-ÉTA Kft. képviseletében
Czank Géza a KER-PLAN Kft. képviseletében
Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetője
Herr Teréz főépítész
Pál József igazgatóság vezető

7. napirendi pont:
Egyebek


Szekszárd, 2009. október 22.

 

Tisztelettel:


Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
E l n ö k