Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
Deutsche Minderheitenselbstverwaltung

7100 Szekszárd, Rákóczi str 69-71


Ikt. sz.: IV. 123-8/2009.

MEGHÍVÓ

a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. szeptember 22-én (kedden) 16 órakor
Tartandó ülésére

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

1. napirendi pont
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont
Javaslat a Wunderland Óvoda alapító okiratának módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

3. napirendi pont:
Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

4. napirendi pont:
Javaslat a Babits Mihály Általános Iskola pedagógiai programjának jóváhagyására
(szóbeli előterjesztés, a pedagógiai program a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Osztályán megtekinthető)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

5. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Német kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
(írásbeli előterjesztés, az SZNKÖ költségvetésére vonatkozó részletes adatok az ülésen kerülnek kiosztásra)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Pál József igazgatóság vezető

6. napirendi pont:
Tájékoztató a Wunderland Óvoda felújítási munkálatairól
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Köpenczei István projektmenedzser
Friedmann Tamás a PLAN-ÉTA Kft. képviseletében
Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetője
Herr Teréz főépítész
Czank Géza a KER-PLAN Kft. képviseletében

7. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda Munkatervének és Vezetői tervének véleményezése
(a Wunderland Óvoda Munkaterve és Vezetői Terve az ülésen megtekinthető)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előterjesztést készítette: Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetője

8. napirendi pont:
Egyebek

Szekszárd, 2009. szeptember 16.

 

Tisztelettel:


Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
E l n ö k