M E G H Í V Ó

a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. augusztus 20-án (szerdán) 
1030 órakor
tartandó ünnepi ülésére.

Az ülés helye: Művészetek Háza (Szekszárd, Szent István tér 28.)

1. napirendi pont
„János Klézli Preis für das Ungarndeutschtum in Szekszárd”díj átadása
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont
Egyebek


A napirend fontosságára való tekintettel, kérem az ülésen feltétlenül szíveskedjék megjelenni!


Szekszárd, 2008. augusztus 13.


Tisztelettel:


Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
E l n ö k