Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
Deutsche Minderheitenselbstverwaltung

7100 Szekszárd, Rákóczi str 69-71


Ikt. sz.: IV. 123-6/2009.

MEGHÍVÓ

a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. június 16-án (kedden) 16 órakor
Tartandó ülésére

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

1. napirendi pont
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont
A Wunderland Óvoda nyári zárva tartásának felülvizsgálata
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetője

3. napirendi pont:
Tájékoztató a Wunderland Óvoda pályázatáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

4. napirendi pont:
Javaslat az 5. Számú Általános Iskola nevének módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

5. napirendi pont:
Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

6. napirendi pont:
Javaslat a Wunderland Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívottak: pályázó

Szekszárd, 2009. június 11.

Tisztelettel:


Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
E l n ö k