Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
Deutsche Minderheitenselbstverwaltung

7100 Szekszárd, Rákóczi str 69-71


Ikt. sz.: IV. 123-4/2009.

MEGHÍVÓ

a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. május 19-én (kedden) 15 órakor
Tartandó rendkívüli ülésére

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

1. napirendi pont
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi zárszámadása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Pál József igazgatóság vezető

3. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

4. napirendi pont:
Beszámoló a Wunderland Óvoda 2009/2010. nevelési év beíratásának eredményéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetője

5. napirendi pont:
Tájékoztató a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat nyertes KEOP 5.1.0. számú pályázatáról
(írásbeli előterjesztés, az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívottak: Köpenczei István projektmenedzser
Friedman Tamás
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző
Pál József igazgatóság vezető

6. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda minőségirányítási programjának elfogadása, pályázati program benyújtása a teljesítmény motivációs alapra
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné a Wunderland Óvoda vezetője

7. napirendi pont:
A Babits Mihály Általános Iskola és a Dienes Valéria Általános Iskola minőségirányítási programjának véleményezése
(szóbeli előterjesztés, a minőségirányítási programok a Közoktatási, Művelődési és Sport Osztályon megtekinthetők)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

8. napirendi pont:
Egyebek


ZÁRT ÜLÉS

9. napirendi pont:
A Dienes Valéria Általános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Majnay Gábor osztályvezető
pályázó

10. napirendi pont:
Az I. Számú Óvoda intézményvezetői pályázatának véleményezése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Majnay Gábor osztályvezető
pályázók

11. napirendi pont:
„Für das Ungarndeutschtum in Szekszárd”- Klézli János díj elbírálása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

12. napirendi pont:
„Pedagoge des Jahres-2008” kitüntetés elbírálása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

Szekszárd, 2009. május 15.


Tisztelettel:


Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
E l n ö k