Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
Deutsche Minderheitenselbstverwaltung

7100 Szekszárd, Rákóczi str 69-71Ikt. sz.: IV. 123/ 2009.

MEGHÍVÓ

a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
2008. február 10-én (kedden) 16 órakor
tartandó ülésére.

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

1. napirendi pont
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének elfogadása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Papné Dévai Éva a Wunderland Óvoda gazdasági vezetője

3. napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének véleményezése
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

4. napirendi pont
Az I. Számú Óvoda házirendjének véleményezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

5. napirendi pont
Beszámoló a Wunderalnd Óvoda 2009/2010. nevelési évének előkészítéséről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné óvodavezető

6. napirendi pont
Egyebek


Szekszárd, 2009. február 5.


Tisztelettel:


Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
E l n ö k