Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
Deutsche Minderheitenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi str 69-71


M E G H Í V Ó

a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
2008. október 14-én (kedden) 16 órakor
tartandó ülésére.

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)


1. napirendi pont
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont
A Wunderland Óvoda KEOP-2007-5.1.0 energetikai pályázata
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Köpenczei István Projekt Partner Kft.
Váczi Gabriella Vácziék Építész Irodája
Hucker Csaba H.É.T Mérnöki Iroda
Friedmann Tamás PLAN-ÉTA Kft.
Herr Teréz irodavezető

3. napirendi pont
Együttműködési és támogatási szerződés megkötése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

4. napirendi pont
A Wunderland Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Simon Attiláné Wunderland Óvoda vezetője

5. napirendi pont
A Wunderland Óvoda házirendjének módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Simon Attiláné Wunderland Óvoda vezetője

6. napirendi pont
A Bautzenland játszópark projekt ünnepi átadásának előkészítése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Törő György népi fafaragó iparművész

7. napirendi pont
Beszámoló a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule közös fenntartása ügyében folytatott tárgyalások helyzetéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Farkas Pálné igazgató
Vitéz Zsolt
Majnay Gábor osztályvezető

8. napirendi pont
A 2008. évi Közmeghallgatás időpontja
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

9. napirendi pont
Egyebek

 

Szekszárd, 2008. október 9.


Tisztelettel:


Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
E l n ö k