Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
Deutsche Minderheitenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi str 69-71.

M E G H Í V Ó

a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
2008. augusztus 20-án (szerdán) 10. 30 órakor
tartandó ünnepi ülésére.

Az ülés helye: Művészetek Háza (Szekszárd, Szent István tér 28.)

1. napirendi pont
„János Klézli Preis für das Ungarndeutschtum in Szekszárd”díj átadása
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont
Egyebek

A napirend fontosságára való tekintettel, kérem az ülésen feltétlenül szíveskedjék megjelenni!

Szekszárd, 2008. augusztus 18.

Tisztelettel:


Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
E l n ö k