Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
Deutsche Minderheitenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi str 69-71

M E G H Í V Ó

a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
2008. július 15-én (kedden) 16 órakor
tartandó ülésére.

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

1. napirendi pont
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont
Beszámoló a Wunderland Óvoda akadály-mentesítéséről
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály
Meghívott: Pappné Dévai Éva

3. napirendi pont
Beszámoló a Wunderland Óvoda 2007/08 nevelési évéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Ráczné Kovács Zsuzsanna
Dr. Horváth Annamária oktatási referens

4. napirendi pont
A Wunderland Óvoda 2009/10-es energetikai, felújítási pályázata
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívottak: Köpenczei István
Hucker Csaba
Váczi Gabriella

5. napirendi pont
A Wunderland Óvoda Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Programja
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens

6. napirendi pont
A Wunderland Óvoda alapító okiratának módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

7. napirendi pont
Támogatási Megállapodás a Német Nemzetiségi Egyesülettel
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

 

Szekszárd, 2008. július 10.


Tisztelettel:

Dr. Józan-Jilling Mihály 
E l n ö k sk.


Kiadmány hiteléül:

Dr. Kubik Andrea
bizottsági referens