szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. október 29. napján (csütörtökön) 16:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes ülésére
 
N A P I R E N D
 
NYILVÁNOS ÜLÉS
 
1.      ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 242
TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
2.      ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 243
TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
ELŐTERJESZTŐ: dr. Gábor Ferenc jegyző
ELŐADÓ: dr. Gábor Ferenc jegyző
MEGJEGYZÉS: Az előterjesztés később kerül megküldésre
 
3.      ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 234
TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadására
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: Ács Rezső polgármester
MEGHÍVOTT: Dr. Marcsek Sándor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, mb. kapitányságvezető és Szabó Csaba r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, rendőrfőkapitány
 
4.      ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 239
TÁRGY: Javaslat ügyintézői álláshely létesítésére az Egészségügyi Gondnokság intézményében
ELŐTERJESZTŐ: dr. Gábor Ferenc jegyző
ELŐADÓ: dr. Gábor Ferenc jegyző
MEGHÍVOTT: Lovrity Attiláné Egészségügyi Gondnokság intézményvezető
 
5.      ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 240
TÁRGY: Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt keretében költség átcsoportosítás jóváhagyására
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
6.      ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 245
TÁRGY: Javaslat a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás kezdeményezésére
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
7.      ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 246
TÁRGY: Javaslat a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonosítószámú „Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészen” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás kezdeményezésére
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
8.      ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 247
TÁRGY: Javaslat a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú „Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás kezdeményezésére
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
9.      ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 249
TÁRGY: Javaslat az új orvosi rendelő helyszínének kijelölésére, a TOP-6.6.1 kódszámú pályázati felhívás újra nyitásának kérelmére, továbbá a pályázat benyújtására
ELŐTERJESZTŐ: Bomba Gábor GVB elnök
ELŐADÓ: Nagy Dávid mb. osztályvezető
MEGJEGYZÉS: Az előterjesztés később kerül megküldésre
 
10.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 252
TÁRGY: Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt keretében konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
11.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 253
TÁRGY: Javaslat a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00106 azonosítószámú „Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás kezdeményezésére
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
12.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 251
TÁRGY: Intézkedési terv a TOP projektek megvalósításával kapcsolatban
ELŐTERJESZTŐ: dr. Gábor Ferenc jegyző
ELŐADÓ: Nagy Dávid mb. osztályvezető
MEGJEGYZÉS: Az előterjesztés később kerül megküldésre
 
13.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212
TÁRGY: A SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társasága és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodás
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: Ács Rezső polgármester
 
14.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236
TÁRGY: Javaslat a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: Ács Rezső polgármester
 
15.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 237
TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: Ács Rezső polgármester
MEGJEGYZÉS: Az előterjesztés később kerül megküldésre
 
16.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 241
TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására
ELŐTERJESZTŐ: Csötönyi László KCV elnök
ELŐADÓ: Csötönyi László KCV elnök és Murvai Árpád OKSI elnök
 
17.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 250
TÁRGY: Javaslat a 2021. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: Ács Rezső polgármester
 
18.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 254
TÁRGY: Javaslat az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási, temető üzemeltetési és köztisztasági feladatainak átadásával kapcsolatos döntések tárgyában
ELŐTERJESZTŐ: Bomba Gábor GVB elnök
ELŐADÓ: Bomba Gábor GVB elnök
MEGJEGYZÉS: Az előterjesztés később kerül megküldésre
 
ZÁRT ÜLÉS
 
19.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 244
TÁRGY: Javaslat a „Szekszárdi Városvédők” egyesület által benyújtott fellebbezés elbírálására
ELŐTERJESZTŐ: Csötönyi László KCV elnök
ELŐADÓ: Csötönyi László KCV elnök
MEGHÍVOTT: Szabó Balázs „Szekszárdi Városvédők” egyesület elnök
MEGJEGYZÉS: Az előterjesztés később kerül megküldésre
 
20.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 233
TÁRGY: Kérelem önkormányzati bérlakás igénylésének vonatkozásában
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
21.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235
TÁRGY: Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
ELŐTERJESZTŐ: Zaják Rita SZEKÖF elnök
ELŐADÓ: Zaják Rita SZEKÖF elnök
 
22.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238
TÁRGY: Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: Ács Rezső polgármester
 
23.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 248
TÁRGY: Javaslat peren kívüli egyezségi ajánlat tárgyában
ELŐTERJESZTŐ: dr. Gábor Ferenc jegyző
ELŐADÓ: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
Szekszárd, 2020. október 22.
 
Ács Rezső
polgármester