szekszard_.png
Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármestere
 
 
Meghívó
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének
2020. július 10-én (pénteken)
9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendkívüli ülésére
 
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
1.      A 437/2020. (VII.2.) számú közgyűlési határozat és a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendeletnek a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódását és létszámát érintő rendelkezései ismételt megtárgyalása
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
 
2.      Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázati felhívásra történő pályázat benyújtására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Rikker Anita m.b. osztályvezető
 
3.      Az Alisca Terra Nonprofit Kft. alapító okiratának elfogadása
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
 
Szekszárd, 2020. július 9.
 
 
 
                                                                                                  Ács Rezső
                                                                                                   polgármester