szekszard_.png
 
Meghívó
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének
2020. július 2-án (csütörtökön)
14 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendkívüli ülésére
 
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
1.      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) (az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő és előkészítésért felelős: ÉSZ-frakció tagjai
 
2.      Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi osztályvezető
 
3.      Beszámoló Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2019. évi tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Horváth Erika intézményvezető, dr. Horváth Annamária oktatási referens, Ilyés Krisztina költségvetési és pénzügyi ügyintéző
 
4.      Javaslat a Szekszárdi Helyi Közösség (HACS) szervezetébe történő önkormányzati képviselő delegálására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Berlinger Attila HACS munkaszervezet vezető
 
5.      Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázati felhívásra történő pályázat benyújtására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Rikker Anita m.b. osztályvezető
 
6.      Megállapodás a Szekszárdi Vasárnap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátásáról
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
7.      A Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. alapító okiratának jóváhagyása
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
8.      Tájékoztatás a beérkezett indikatív ajánlatokról a könyvvizsgálói feladatok ellátására az önkormányzat és intézményei vonatkozásában (határidőre tekintettel kiosztandó előterjesztés)
(143. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
9.      Javaslat a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Csötönyi László elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
 
10.  Köznevelési intézmények vezetőinek illetménye
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
11.  Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója
(125. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kerekes László ügyvezető igazgató, Radványi Petra testületi referens
Meghívott: Kerekes László ügyvezető igazgató
 
12.  Javaslat peren kívüli egyezségi ajánlata tárgyában
(127. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla aljegyző
 
13.  Tájékoztatás megtérítési igénnyel kapcsolatban tett intézkedésről
(130. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla aljegyző
 
14.  Városi díjak, elismerések adományozása
(135. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
 
15.  Tájékoztatás könyvvizsgálói feladatok ellátásával kapcsolatos ajánlattételi felhívásról az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tekintetében
(137. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
16.  Szerződő fél tájékoztatás iránti kérelme I. (az előterjesztés később kerül kiküldésre)
(139. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla aljegyző
 
17.  Szerződő fél tájékoztatás iránti kérelme II. (az előterjesztés később kerül kiküldésre)
(140. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla aljegyző
 
18.  Javaslat az Alisca Terra Nkft. Tiszamente-Óbecse Kft-ben lévő üzletrészének értékesítésére
(133. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Varga András osztályvezető
 
19.  Javaslat Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek  projektmenedzsment, szakmai megvalósítás, kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, marketing kommunikációs szolgáltatások és feladatok ellátásának kiszervezésére (az előterjesztés később kerül kiküldésre)
(141. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: Rikker Anita m.b. osztályvezető
 
 
Szekszárd, 2020. július 1.
 
 
 
                                                                             Ács Rezső
                                                                             polgármester