szekszard_.png
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének
 2020. június 25-én (csütörtökön)
16 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes ülésére
 
Napirend
 
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
1. Emlékezés néhai Kovács János városvezetőre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Göttlinger István aljegyző, Berlinger Attila kommunikációs referens
 
2. Beszámoló a Szent Anna Római Katolikus Gondnokság RÉV Szenvedély-segítő Szolgálat 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Meghívott: Kálóczi Andrea intézményvezető
 
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Molnár Kata jegyző, Tamási Anna igazgatóságvezető, Szántóné Karl Rita költségvetési ügyintéző, Smolek Erika kodifikátor
 
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete a közterületi parkolókról és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, dr. Varga András osztályvezető
 
5. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi kapcsolatainak 2019. évi alakulásáról
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Berlinger Attila kommunikációs referens
 
6. A Kosárlabda Sport Club Szekszárd kérelme visszatérítendő támogatással kapcsolatban
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
7. A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
8. Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő uszoda beruházás során ellátandó tanácsadói tevékenységgel kapcsolatos megbízási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Meghívott: Gyurkó László
 
9. Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
10. Döntés a 2020. június 25-től induló közfoglalkoztatásról- az előterjesztés később kerül kiküldésre
(112. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
11. Javaslat képviselő delegálására a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
12. Javaslat a Mária Út Közhasznú Egyesületben képviseleti jog rendezésére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi osztályvezető
 
13. Tájékoztatás a veszélyhelyzetben meghozott döntésekről
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Önkormányzati Osztály
 
14. Tájékoztatás a veszélyhelyzet során elvégzett feladatokról
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
 
15. „Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány kérelme
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előkészítésért felelős: dr. Varga András osztályvezető, Farkas Mónika vagyonhasznosítási ügyintéző
 
16. A Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. alapító okiratának jóváhagyása
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
17. A Szekszárdi Vasárnap kiadói jogáról való döntés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
 
18. A Szekszárdi Szüreti Napok megrendezésével kapcsolatos döntéshozatal
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
19. Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető
 
20. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről - az előterjesztés később kerül kiküldésre
(107. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
 
 
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
21. Városi díjak, elismerések adományozása
(91. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
 
22. Az ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója
(94. számú előterjesztés)
Előterjesztő:   Ács Rezső polgármester
Meghívott:     Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató
Előkészítésért felelős: Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató, Radványi Petra testületi referens
 
23. Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezetői 2019. évre előírt teljesítménykövetelményeinek értékelésére, valamint a 2020. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározására
(114. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
24. Javaslat az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megbízására
(100. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
25. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(96. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita SZEKÖF elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens
 
Szekszárd, 2020. június 19.
 
Ács Rezső                                 
          polgármester