szekszard_.png
Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármestere
 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének
 2020. január 16-án (csütörtökön)
16 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendkívüli ülésére
 
 
Napirend
 
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2020. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Szántóné Karl Rita pénzügyi és költségvetési ügyintéző
 
2./ A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatójának rendes szabadság kiadása iránti kérelme
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Szily Máté jogász
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
3./ Javaslat Mészöly Miklós emlékplakett adományozására
(1. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
 
 
Szekszárd, 2020. január 14.
  
Ács Rezső
polgármester