Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének
 2019. december 4-én (szerdán)
10 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendkívüli ülésére

Napirend

NYILVÁNOS ÜLÉS:

1./    Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet          felülvizsgálata
    (233. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor

2./    Javaslat a Közgyűlés bizottsági tagjainak megválasztására
   (213. sz. előterjesztés)
   Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
   Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

3./     Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete az  egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
    (229. számú előterjesztés)
    Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
    Előkészítésért felelős: Lovrity Attiláné eü. gondnokságvezető, Smolek Erika kodifikátor

4./     Javaslat a 2020. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére
    (220. számú előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Rieger Beáta pénzügyi osztályvezető

5./    Javaslat „Karácsonyi csomag beszerzése szekszárdi lakosok részére” tárgyú beszerzési eljárás eredményének jóváhagyására 
    (224. számú előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző

6./     Javaslat „Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által „Szociális célú tűzifa beszerzésére és szállítására Szekszárdon” tárgyú beszerzési eljárás eredményének jóváhagyására
    (230. számú előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző

7./     Kosárlabda Sport Club támogatási kérelme
    (219. számú előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

8./    Javaslat a „Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok ellátása” című támogatási konstrukcióra támogatási kérelmek benyújtására
    (231. számú előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző, Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

9./    Javaslat közmeghallgatás időpontjának kitűzésére
    (232. számú előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

ZÁRT ÜLÉS:

10./    Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő címek adományozására 
    (218. számú előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

Szekszárd, 2019. december 3.

    Ács Rezső 
polgármester