szekszard_.png

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének 2019. december 16-án (hétfő) 14 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendkívüli ülésére

Napirend

1./     Javaslat a 233/2019. (XI.28.) és a 234/2019. (XI.28.) számú önkormányzati határozatok módosítására
    (243. számú előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Önkormányzati Osztály

2./     Javaslat „Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által „Szociális célú tűzifa beszerzésére                            és szállítására Szekszárdon” tárgyú, ismételten lefolytatott beszerzési eljárás eredményének jóváhagyására
    (242. számú előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző

Szekszárd, 2019. december 13.

  Ács Rezső                                                  
polgármester