M E G H Í V Ó 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. november 28-án (csütörtökön) 14 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó alakuló ülésére.

N a p i r e n d

1./    Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Városban a 2019. évi helyi önkormányzati képviselő- és polgármesterválasztás eredményéről 
    Meghívott: dr. Kulcsár Ágnes, a Helyi Választási Bizottság elnöke

2./    Képviselői eskütétel
         Az esküt kiveszi: dr. Kulcsár Ágnes, a Helyi Választási Bizottság elnöke

3./    Polgármesteri eskütétel
         az esküt kiveszi: dr. Kulcsár Ágnes, a Helyi Választási Bizottság elnöke

4./    Javaslat a polgármester illetményének, valamint költségtérítésének megállapítására
    (209. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
    Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

5./  Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint az 1-2. és 5. függelékeinek módosítására (tervezet)
    (212. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor

6./    Tájékoztatás a folyamatban lévő fejlesztésekről
    (szóbeli előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

7./    Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2025. évekre szóló Gazdasági Programjának elkészítésére
    (208. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

8./    Javaslat alpolgármester választására
    (210. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

9./    Alpolgármester eskütétele
    az esküt kiveszi: Ács Rezső polgármester

10./    Javaslat az alpolgármester illetményének, valamint költségtérítésének megállapítására
    (211. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
    Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

11./    Javaslat a Közgyűlés bizottsági tagjainak megválasztására
     (213. sz. előterjesztés)
     Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
     Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

12./    Külső bizottsági tagok eskütétele
az esküt kiveszi: Ács Rezső polgármester

13./    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2019. (...)     önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 22/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
    (214. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: dr. Molnár Kata jegyző, Smolek Erika kodifikátor

14./    Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat kizárólagos, illetve többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságok tagjainak megválasztására és az önkormányzat egyéb képviseletének ellátására
    (215. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: dr. Szily Máté jogász, Feri Blanka osztályvezető

15./    Javaslat a Szekszárd Városi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum tagjainak megválasztására
    (216. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető

16./    Képviselők delegálása a működő óvodaszékbe és intézményi tanácsokba
    (217. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

Szekszárd, 2019. november 22.

    Ács Rezső 
polgármester