M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019. augusztus 26-án (hétfőn) 15 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendkívüli ülésére

 

Napirend

 

 

1.       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a népegészségügyi támogatásokról szóló 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(197. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető, dr. Főfai Klára igazgatóságvezető; Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

2.       Javaslat a víziközmű-rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására
(200. sz. előterjesztés) - (1. sz. melléklet) - (2. sz. melléklet) - (3. sz. melléklet) - (4. sz. melléklet) - (5. sz. melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi jogász-jegyzői megbízott

3.       Javaslat a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntésekre
(205. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Csukle Tibor ügyvezető igazgató, dr. Kajos Nikolett aljegyző             

4.       Javaslat a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás 2. számú módosításának jóváhagyására
(195. sz. előterjesztés) - (1. sz. melléklet) - (2. sz. melléklet) - (3. sz. melléklet) - (4. sz. melléklet) - (5. sz. melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető             

5.       Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(194. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Holczer Nicolette pályázati referens

 6.       Javaslat támogatási igény benyújtására

(202. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető             

7.       Javaslat a 13. számú felnőtt háziorvosi körzet vállalkozásba adására
(193. sz. előterjesztés) - (1. sz. melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, dr. Kubik Andrea jogász              

8.       Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
(199. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi jogász-jegyzői megbízott

9.       Javaslat a ZP-1-2019 kódszámú, az Agrárminisztérium 2019. évi a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázat jóváhagyására
(192. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Rikker Anita Márta pályázati referens         

10.       Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása című pályázatban szereplő épület és eszközök átadására
(201. sz. előterjesztés) - (1. sz. melléklet) - (2. sz. melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

11.       Tulajdonosi döntések előkészítése a szekszárdi 3803/1 hrsz-ú sporttelepen lévő teniszpályán keletkezett károk szakértői felmérésével kapcsolatban
(203. sz. előterjesztés) - (1. sz. melléklet) - (2. sz. melléklet)
Előterjesztő: Kővári László bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető

 

Zárt ülés napirendje:

       

12.       Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(196. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens

 

 

Szekszárd, 2019. augusztus 22.

 

                                                                                                                                             Ács Rezső

                                                                                                                                        polgármester