M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019. május 16-án  (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendkívüli ülésére

Napirend

Zárt ülés:

 

 1. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója
  (122. sz. előterjesztés)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Meghívott:    Bálint Zoltán ügyvezető igazgató,
                         Tóbi Balázs könyvvizsgáló,
                         Gyurkovics János FB elnök

 

 1. A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója
  (123. sz. előterjesztés)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Meghívott:    Csukle Tibor ügyvezető igazgató,
                         Beke Tiborné könyvvizsgáló,
                         dr. Haag Éva FB elnök

 

 1. Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója
  (130. sz. előterjesztés)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Meghívott:    Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató,
                         Beke Tiborné könyvvizsgáló,
                         Csillagné Szánthó Polixéna FB elnök

 

 1. A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója
  (126. sz. előterjesztés)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Meghívott:    Bay Attila ügyvezető igazgató,
                          Máté Péter FB elnök

 

 1. A Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója
  (124. sz. előterjesztés)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Meghívott:    Artim Andrásné ügyvezető igazgató,
                         Ribling Júlia könyvvizsgáló,
                         dr. Haag Éva FB elnök 

 

 1. A Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója
  (125. sz. előterjesztés)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Meghívott:    Berlinger Attila ügyvezető igazgató,
                         Ribling Júlia könyvvizsgáló,
                         Kővári László FB elnök   

 

 1. A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója
  (127. sz. előterjesztés)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Meghívott:    Kerekes László ügyvezető igazgató,
                         Ribling Júlia könyvvizsgáló,
                         Máté Péter FB elnök

 

 1. A Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója
  (128. sz. előterjesztés)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Meghívott:    Kerekes László ügyvezető igazgató,
                         Ribling Júlia könyvvizsgáló, 
                         Gyurkovics János FB elnök

 

 1. Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója
  (129. sz. előterjesztés)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Meghívott:    Csillag Balázs ügyvezető igazgató,
                         Ribling Júlia könyvvizsgáló,
                         Gárdi Gábor FB elnök

 

 1. Az ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója
  (131. sz. előterjesztés)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Meghívott:    Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató

 

 1. A Szekszárdi Ipari Park Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója
  (132. sz. előterjesztés)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Meghívott:    Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

 

 1. A KT Dinamic Nonprofit Kft. 2018. évi  mérlegbeszámolója
  (133. sz. előterjesztés)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Meghívott:    Tóth Ferenc ügyvezető igazgató

 

 1. Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói 2018. évi teljesítménykövetelményének értékelésére, valamint a 2019. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározására (az előterjesztés később kerül kiküldésre)
  (134. sz. előterjesztés)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető

 

Nyilvános ülés:

 

14.  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a településszerkezeti terv módosítására
(135. sz. előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész 

 

További napirendi pont javaslat:

 

 

 •          Javaslat az új, fedett városi uszoda kivitelezésére megkötött vállalkozási szerződés 2. sz. módosítására
  (145. sz. előterjesztés) - (melléklet)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző

 

Szekszárd, 2019. május 10.