M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019. április 25-én  (csütörtökön)
9 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes ülésére

 

1.       Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről
(113.sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Meghívott: Dr. Pilisi Gábor kapitányságvezető

 

2.       Beszámoló a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2018. évi tevékenységéről, javaslat új ellátási szerződés kötésére
(108. sz. előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Meghívott: Kálóczi Andrea intézményvezető

 

3.       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(114.sz. előterjesztés) - (módosítás)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor

 

4.       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(111. sz. előterjesztés)  - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Varga András osztályvezető, Iker Szilvia számviteli ügyintéző, Farkas Mónika vagyonhasznosítási ügyintéző

 

5.       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(117. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor

 

6.       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(109. sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Szántóné Karl Rita pénzügyi és költségvetési ügyintéző
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló

 

7.       Településrendezési eszközök 2019/5. sz. módosításai (az előterjesztés később kerül kiküldésre)
(116.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

 

 1. Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2018. évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének elfogadására
  (101. sz. előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
  Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
  Előkészítésért felelős: Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
  Meghívott: Liebhauser János igazgató

 

 1. Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2018. évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének elfogadására
  (102. sz. előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
  Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
  Előkészítésért felelős: Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
  Meghívott: Ódor János igazgató

 

10.   Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári szünetben
(99. sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

11.   Javaslat a 2019. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának támogatására
(110. sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

 

12.   Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
(105. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős:   Feri Blanka osztályvezető

 

13.   Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására
(97. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős:   Feri Blanka osztályvezető

 

14.   Javaslat bírósági ülnökök megválasztására (az előterjesztés később kerül kiküldésre)
(107. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős:  dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető

 

15.   Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatallal a Szekszárd, Bezerédj u. 1. szám alatti ingatlanra kötött üzemeltetési megállapodás módosításának jóváhagyására
(95. sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

 

16.   Javaslat a Szekszárdi Tankerületi Központtal a gyermekétkeztetéssel és a nyári tanítási szünetekben a gyermekfelügyelettel kapcsolatos feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodás módosítására
(66. sz. előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

 

17.   Beszámoló Szekszárd Város helyi tömegközlekedésének 2018. évi teljesítményi adatairól
(103. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős:  Schmidt Krisztián osztályvezető, Bebics János vezérigazgató

 

18.   Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt keretében konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására
(112. sz. előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

 

19.   Javaslat az „Országos Görpark Programhoz” kapcsolódó pályázat benyújtására
(118. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Bali-Kiss Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

20.   Javaslat az új, fedett városi uszoda kivitelezésére megkötött vállalkozási szerződés módosítására
(115. sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző

 

21.   Javaslat alapítványi támogatásra
(104. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

 

22.   Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri döntésekről (2019. I. negyedév)
(106. sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens, dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens, Dési Ildikó közbeszerzési referens

 

23.   Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(94. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

 

24.   Kérdések, interpellációk

További napirendi pont javaslatok:

 • Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi bölcsőde fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán
  (119. sz. előterjesztés)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

zárt ülés

 

25.  Javaslat megyei díjak adományozására
(100. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

 

26.   Javaslat a 2019. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére
(96.  sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

 

27.   Intézményvezetői pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola)
(93. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

28.   Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(98. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens

 

 

Szekszárd, 2019. április 18.