M E G H Í V Ó

 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. október 25-én  (csütörtökön)
13 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes ülésére

 

Napirend

 

1.      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)(223. sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Lovrity Attiláné eü. gondnokságvezető

 

2.       Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán, továbbá a kivitelezői vállalkozási szerződés határidő módosítására
(249. sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

 

3.       Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” című projekt keretében konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására
(252. sz. előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

 

4.       Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításár
(261. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Berlinger Attila ügyvezető

 

5.       Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításár(248. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász, dr. Szepesi Zsuzsa ügyvéd

 

6.       Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására
(265. sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

 

7.       Javaslat az  Agenta Girls Szekszárdi Football Club Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás megadására
(266. sz. előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász

 

8.       Javaslat költségvetési pótelőirányzat biztosítására a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához
(268. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Csillag Balázs ügyvezető igazgató

 

9.       Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karral kötendő háromoldalú együttműködési megállapodás megkötéséhez való hozzájárulásra
(262. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető

 

10.   Javaslat a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására
(263. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász

 

11.   Az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata
(251. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens 

 

12.   Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel a Szekszárdi Vasárnap kiadási tevékenységének ellátására kötött megállapodás módosítására - az előterjesztés később kerül kiküldésre
(264. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász

 

13. Sportolói lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek
(255. sz. előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

 

14.   Javaslat a Polgármesteri Hivatal szakembere számára lakáshasználat biztosítására
(267. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző

 

15.   A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club kérelme
(250. sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

 

16.   Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről- az előterjesztés később kerül kiküldésre
(256. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

 

17.   Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri döntésekről (2018. III. negyedév
(257. sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens, Berbuch Miklós bizottsági referens, dr. Kajos Nikolett aljegyző, Tamási Anna igazgatóságvezető

 

18.   Kérdések, interpellációk

További napirendi pont javaslatok:

 • Javaslat a Szekszárdi „Babits” Általános Iskoláért Alapítvány támogatására
  (272. sz. előterjesztés)
  Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
  Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

 

ZÁRT ÜLÉS

 

19. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(254. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens

 

20.   Javaslat a Sárvíz u. 6. szám alatti ingatlan hasznosítására
(253. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

 

21.   Javaslat a Szekszárdi Ipari Park Kft. törzstőkéjének leszállítására vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára
(260. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász, dr. Molnár Kata jegyző 

 

Zárt ülés napirendjére javasolt: 

 • Az Ipari Parkban lévő ingatlanok vételére benyújtott pályázatok értékelése
  (269. sz. előterjesztés)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

 

Szekszárd, 2018. október 19.

 

  Ács Rezső

                           polgármester