M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. november 14-én (hétfőn) 8 óra 30 perckor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó rendkívüli ülésére.
 

 

NAPIREND


1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(325. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

2. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás megszüntető megállapodásának elfogadása
(324. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

3. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Tervének módosítására
(327. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4. A Babits Mihály Kulturális Központ támogatási kérelme
(326. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester


ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE: 


5. Tulajdonosi döntés a Garay János Általános Iskola Zrínyi utcai épületének tulajdonjogi
rendezésére
(323. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

6. Javaslat „Szekszárd Városért a Művészet Erejével” elismerő cím adományozására
(322. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 


Szekszárd, 2016. november 11.
 

Ács Rezső 
polgármester