M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése2016. július 12-én (kedden) 9 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó rendkívüli üléséreNAPIREND


1. Megbízási szerződés a Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című projekt keretében megépített és átadott művek szakszerű működtetése kapcsán és a szolgáltatás biztonságának biztosítása érdekében tervezési és kivitelezési munkák elvégzéséhez kapcsolódó FIDIC Sárga Könyv szerinti mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására
(236. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(238. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3. Meghívás a Lugosi Búcsúra és a Bunyaszekszárdi Emlékünnepségre
(237. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4. Tulajdonosi hozzájárulás a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. törzstőkéjének leszállítása kapcsán
(245. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna Megyei Balassa János Megyei Kórház közötti együttműködési megállapodás megkötésére
(240. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

6. Javaslat kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására
(243. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

7. Javaslat a „Nemzeti Szabadidős-Egészséges Sportpark Programhoz” kapcsolódó pályázat benyújtására
(244. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármesterZÁRT ÜLÉS: 


8. Javaslat a Humánszolgáltató Központ intézményvezetőjének megbízására
(239. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(242. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Szekszárd, 2016. július 8.
 


Ács Rezső
polgármester


További napirendi pont javaslat:

Településrendezési terv 2016/1 sz. részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése
(241. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester