M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. január 28-án  (csütörtökön) 9 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó ülésére
 


NAPIREND


1.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(19. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

2.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének…/2016.(…) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) ökormányzati rendelet módosításáról
(7. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

3.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének…/2016.(…) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól II. forduló (tervezet)
(224. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

4.    Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi előzetes beszerzési tervének jóváhagyására
(14. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

5.    A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(6. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

6.    A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(5. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

7.    Mentálhigiénés Műhely beszámolója 2015. évi tevékenységéről, 2016. évi támogatási kérelme
(2. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

8.    Javaslat Szekszárd Város Napjának megállapítására és Szekszárd Büszkesége elismerő cím létrehozására
(20. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9.    Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység 2011-2013. évi, bevétellel nem fedezett költségeinek megtérítésére vonatkozó megállapodás megkötésére
(18. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10.    Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására
(17. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11.    Javaslat alapítványok támogatására a Humán Bizottság tartalékkeretéből
(13. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök

12.    A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
(4. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13.    A településrendezési terv részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása
(11. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14.    Településrendezési terv 2016/1. számú részleges módosítása
(15. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15.    Javaslat az újonnan beépítésre szánt területekkel kapcsolatos eljárásrend kidolgozására, a településrendezési terv részleges módosítására
(25. sz.előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16.    Javaslat belső ellenőrzési feladat-ellátási megállapodás jóváhagyására
(16. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

17.    Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(1.    sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati Szabályzatának jóváhagyása
(8. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19.    A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság támogatási kérelme
( 21.sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

20.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(9. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

21.    Javaslat a kötelező betelepítési kvóta elutasítására
( 24. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22.    Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. IV. negyedév) 
(22. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

23.    Tájékoztató az országos szintű kitüntetések adományozásának lehetőségéről
(12. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

24.    Kérdések, interpellációk- Rácz Zoltán képviselő írásbeli interpellációja
(Interpelláció1)


ZÁRT ÜLÉS

25.    Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(3.    sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

26.    A Vizsgáló Bizottság elnökének tájékoztatása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Balázs a Vizsgáló Bizottság elnöke

 


Szekszárd, 2016. január 22.
 Ács Rezső
polgármester

 

További napirendi pontok:

IKOP-3.2.0-15 számú, Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a kevésbé fejlett régiókban című pályázaton való részvétel szándéka  
(26. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Településrendezési terv 2015. évi részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester