Szám: IV.110-15/2014.

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2014. november 25-én (kedden) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

 

NAPIREND

1. Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. I. félévi gazdálkodásáról
(189. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(190. sz.  előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3. Javaslat a folyószámlahitel szerződés megkötésére
(209. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4. Szekszárd Megyei Jogú Önkormányzata közgyűlésének ……/2014. (……) önkormányzati rendelete az újszülöttek, a 18. életévüket betöltött fiatalok, a házasságot kötött párok és az időskorúak köszöntéséről (tervezet)
(184. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014. (…) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról (tervezet)
(197. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

6. Javaslat a védőnői szolgálat területi felosztásának módosítására, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2014. (……..) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására (tervezet)
(215. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 10. függelékének jóváhagyása
(196. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

8. Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázat végrehajtására létrehozott konzorcium együttműködési megállapodásának módosítására
(219.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város komplex marketingstratégiájának elfogadására
(212. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10. Javaslat a víziközmű rendszer beruházási, felújítási és pótlási tervének jóváhagyására
(214. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11. Javaslat a VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosítására
(207. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12. Városi működtetésű gimnáziumok 2015/2016. tanévben indítható osztályainak száma
(208. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13. Német Színház lakáskérelme
(210. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének kiegészítésére
(216. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

15. Javaslat a gazdasági társaságok Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztására és az önkormányzat egyéb képviseletének ellátására
(220. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

 

ZÁRT ÜLÉS

16. Helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalások felülvizsgálata
(211. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17. Résztulajdonosi felhatalmazás az ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője részére hitelkeret szerződés, továbbá jelzálog szerződés megkötésére
(213. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18. Önkormányzati hozzájárulás engedményezési szerződés megkötésére
(218. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19. Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(217. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

 

Szekszárd, 2014. november 21.


Ács Rezső 
polgármester