Szám: IV.110-13/2014.

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2014. szeptember 30-án (kedden) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

NAPIREND


1. Gyermek és ifjúsági fogászati körzetek felülvizsgálatáról, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2014.(……) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(188. sz. előterjesztés   -   melléklet)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához történő csatlakozásra
(185. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3. Javaslat a IX. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
(186. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4. Javaslat „A területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című”, ÁROP-1.A.3.-2014 pályázat benyújtására
(191. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5. Közgyűlési felhatalmazás a „Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz szükséges többletforrás biztosítására
(192. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6. Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott „Komfortos és tiszta közterek Szekszárdon” című pályázat jóváhagyására és megvalósítására
(187. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének kiegészítésére
(193. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

8. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadására
(194. sz. előterjesztés  -  melléklet1  -  melléklet2)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


Szekszárd, 2014. szeptember 26.Horváth István 
polgármester