Szám: IV.110-11/2014.

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2014. augusztus 27-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

 

NAPIREND

1. Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
(178. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István HVI vezető

2. Javaslat a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztásához szükséges szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására
(177. sz. előterjesztés)
Előadó: Dr. Göttlinger István HVI vezető

3. Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának bővítésére
(179. sz. előterjesztés)
Előadó: Dr. Göttlinger István aljegyző

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének…/2014. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(180. sz. előterjesztés)
Előadó: Dr. Göttlinger István aljegyző

5. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Fenntartható Energia Akciótervének elfogadására és csatlakozás a Polgármesterek Szövetségéhez
(175. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének kiegészítésére
(176. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

7. Javaslat a Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. vezetői megbízására
(164. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8. „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” (KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002) c. pályázat önerejének biztosítása
(181. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

Szekszárd, 2014. augusztus 25.


Horváth István 
polgármester

 Szekszárd MJV fenntertható energia akcióterve