Szám: IV.110-9/2014.

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2014. július 25-én (pénteken) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

 

NAPIREND

ZÁRT ÜLÉS:

1. Javaslat az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében hitel felvétele tárgyában új döntés meghozatalára
(170. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2. Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(167. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

NYILVÁNOS ÜLÉS:

3. Dr. Horváth Kálmán lemondása önkormányzati képviselői mandátumról
(172. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(171. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének kiegészítésére
(169. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

6. Javaslat a 2013. évi aranykönyvi bejegyzésekre
(141. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7. Javaslat a 2014. évi nyári gyermekétkeztetés kiegészítő támogatására
(168. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8. Javaslat a DDOP-5.1.1/B-11-2012-0002 „Szekszárd Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése” című pályázat keretében közbeszerzési eljáráshoz fedezet biztosítására
(173. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9. Javaslat a KEOP-2014-4.10.0/N konstrukcióhoz benyújtandó „Napelemes rendszer kialakítása SZMJVÖ Garay János Gimnáziuma részére” című pályázat költségvetésének jóváhagyására
(174. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


Szekszárd, 2014. július 23.Horváth István 
polgármester