Szám: IV.110-5/2014.

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2014. április 30-án (szerdán) 8 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.


 

NAPIREND


1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014. (…) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(84. sz. előterjesztés)  (melléklet)   (melléklet könyvtár)   (melléklet múzeum)  (kiegészítő melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2. Intézményvezetői pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola)
(85. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


Szekszárd, 2014. április 28.


Horváth István 
polgármester