Szám: IV.110-4/2014.

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2014. április 24-én (csütörtök) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 

 

NAPIREND

1. Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről
(56. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2. Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2013. évi tevékenységéről
(57. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(76. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4. Javaslat a „Szekszárd MJV fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése” című pályázat keretében Településfejlesztési koncepció elfogadására 
(69. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5. Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára
(79. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

6. Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára
(80. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

7. Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára
(81. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

8. Javaslat a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára
(77. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

9. Megállapodás a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás megszüntetéséről
(63. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10. Javaslat a Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítására
(64. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

11. Javaslat a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának módosítására
(60. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

12. Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására
(61. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

13. Intézményi átszervezések véleményezése
(65. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Javaslat az 6. számú vegyes fogorvosi körzet és az őcsényi fogorvosi körzet összevonásával kapcsolatos és egyéb döntések meghozatalára
(74. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

15. Javaslat a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú, „1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztése” című projekt átvételére Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulásától 
(55. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16. Javaslat a Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kindergarten felújítására vonatkozó Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó pályázat jóváhagyására
(54. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerűsítése” (KEOP-2012-5.5.0/B/12-2013-0206) című pályázat megvalósításához szükséges önerő csökkentésére
(71. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18. Javaslat állami ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételére
(58. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének kiegészítésére
(70. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

20. Pályázati önerő biztosítása nyári gyermekétkeztetéshez 
(62. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21. Javaslat a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2013. évi előirányzatának terhére benyújtott pályázatok utólagos jóváhagyására
(72. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

22. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról 
(2014. I. negyedév)
(68. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

23. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(67. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

24. Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció 2013. évi eredményeinek áttekintéséről
(tajekoztato1)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke

25. Kérdések, interpellációk

 

Zárt ülés:

26. Javaslat a „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím adományozására
(78. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27. Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(75. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

28. Javaslat megyei díjak adományozására
(73. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

29. Javaslat a 2014. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére
(59. sz. előterjesztés)
Előadó: Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

30. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(66. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke


Szekszárd, 2014. április 18.


Horváth István 
polgármester

 

További napirendi pont javaslat:

• Javaslat a köztemetők jövőbeni üzemeltetésére és fenntartására
(82. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

• Szekszárd, 4000/10 és 4000/11 hrsz-ú ingatlanon futó vizes közművek vagyonkezelői jogának rendezése
(83. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester