Szám: IV.110-2/2014.

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2014. március 17-én (hétfőn) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

 


NAPIREND


1. Javaslat a szekszárdi I. sz. háziorvosi körzet és a medinai háziorvosi körzet összevonásával kapcsolatos döntések meghozatalára
(37. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző


ZÁRT ÜLÉS:

2. Javaslat szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására
(38. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István HVI vezető

 

Szekszárd, 2014. március 14.

Horváth István
polgármester