Szám: IV.110-1/2014.

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

 

NAPIREND

1. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságkonszolidációs eljárásának elfogadására 
(30. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(26. sz. előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésről (tervezet) 
(22. sz. előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015-2017. közötti időszakra szóló középtávú tervének elfogadására
(23. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5. Felhatalmazás társulás működtetésére vonatkozó döntések meghozatalára
(31. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6. Városi Bölcsőde dolgozói létszámának bővítése
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7. Javaslat az óvodák 2014/2015. nevelési évi beíratási felhívására
(32. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

8. Településrendezési terv módosítása
(25. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9. Javaslat a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Valeria Dienes Grundschule sportlétesítményéhez kapcsolódó 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján benyújtott pályázat jóváhagyására
(24. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10. Javaslat lakásbérleti jogviszony biztosítására
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


ZÁRT ÜLÉS:

11. Tolnatáj Televízió támogatási kérelme
(28. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12. Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár magasabb vezetői (igazgatói) beosztásra kiírt pályázatának elbírálására 
(33. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

Szekszárd, 2014. február 18.


Horváth István
polgármester

 

További napirendi pont javaslat: 
 

• Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás között létrejött Együttműködési megállapodás 2. számú módosítása
(36. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

• Tulajdonosi felhatalmazás az ALISCA TERRA Kft. ügyvezetője részére adásvételi szerződés megkötéséhez
(34. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester 
 


ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE!

• Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” c. projekt keretében megvalósult illetve beszerzett tárgyi eszközökre vonatkozó üzemeltetési szerződés módosítására
(35. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester