Szám: IV.64-13/2013.

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. október 15-én (kedden) 
14 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére

 

Napirend

ZÁRT ÜLÉS:

1. Szekszárd 2027. számú kötvény okirat cseréje
(242.sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

 

NYILVÁNOS ÜLÉS:

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (….) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/2005. (X.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(239. sz. előterjesztés)    (melléklet1)    (melléklet2)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

3. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(238. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4. Javaslat a „Szekszárd MJV fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése” címmel benyújtott pályázat keretében kidolgozott ITS partnerségi egyeztetési terv jóváhagyására
(240. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5. A cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosító számú pályázat keretén belül
(241. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester


Szekszárd, 2013. október 10.


Horváth István
polgármester